gərgin

sif.
1. Gərilmiş halda olan; tarım, dartılmış, tarım çəkilmiş. Gərgin iş. Gərgin sim. // məc. Gərginlik halında olan. Gərgin əzələlər. Əsəbləri gərgin halda olmaq. – Qollar güclü, qollar gərgin, ağır daşlar; Qaldırılır üfüqlərə. M. Müş..
2. Böyük və arasıkəsilməz iş, zəhmət və enerji tələb edən; intensiv. Gərgin zəhmət. – Bol məhsul götürmək üçün gərgin iş, səmərəli əmək tələb olunur. Ə. Vəl.. Mədədov taqımla gedəndən sonra, . . səbirsizliklə cəbhənin gərgin vuruşmalar gedən sahələrinə göndəriləcəyini gözlədi. Ə. Ə.. Gərgin işlə açırsan; Son zamanlar səhəri. M. S.. // Zərf mənasında. Bayaqdan bəri qaşlarını çatıb gərgin diqqətlə qulaq asan Qaraş heyrətlə bir atasına, bir də anasına baxdı. M. İ.. <Çiyələyin> əlləri böyük çeviklik, səliqə göstərsə də, ürəyi, fikri də aydın, gərgin işləyirdi. B. Bayramov.
3. Çətin, ağır; həllini (çıxış yolunu) tələb edən. Gərgin vəziyyət. Gərgin beynəlxalq münasibət.
4. məc. Ağır, sıxıntılı, ciddi, çətin, gərginliklə keçən. Gərgin daxili həyəcan. – Həmin bu gərgin dəqiqələrdə Ciminin çöhrəsi sədrin hər hərəkətini təəccüblü bir həssaslıqla əks etdirirdi. İ. Ə.. Ölkə müharibə dövrü üçün çox təbii olan son dərəcə gərgin, həyəcanlı bir vəziyyət keçirirdi. Ə. Ə.. Gərgin olmaq – ağırlaşmaq, vəziyyəti pisləşmək, pozulmaq. Nəcəf bəyin haləti gərgin olub, tez-tez otaqda var-gəl edib sonra gəlir. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • ərgin — sif. Əriyib maye halına gəlmiş, ərinmiş, əridilmiş. Ərgin qurğuşun …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • didərgin — sif. Yurdundan, vətənindən məhrum olaraq başqa yerlərdə dolaşan; sərgərdan, dərbədər. Firqətindən əlim getməz bir işə; Gəzirəm didərgin z. səyyad misli. Aşıq Əli. Didərgin düşmək (olmaq) – yurdundan, vətənindən məhrum olaraq başqa yerlərdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • köçərgin — (Şahbuz) köçəri. – Köçərgin yaylağa gedib gələn adama deyirix’ …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sərgin — f. təzək …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • gərginlik — is. 1. Gərgin şeyin hal və vəziyyəti. Zəncirin gərginliyi. – Şofer traktoru işə salıb təkərini yavaş yavaş burmağa, kəndirin gərginliyini artırmağa başladı. M. C.. 2. Son dərəcə qüvvə, diqqət, enerji tələb edən hal. Əzələlərin gərginliyi. Gözlük… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • didərginlik — is. Didərgin adamın hal və vəziyyəti, didərgin olma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gərginləşdirilmək — məch. 1. Gərgin hala salınmaq, tarımlaşdırılmaq, gərgin edilmək. 2. məc. Ağırlaşdırılmaq, ciddiləşdirilmək, çətinləşdirilmək. Vəziyyət daha da gərginləşdirildi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gərginləşdirmək — f. 1. Gərgin hala salmaq; tarımlaşdırmaq. 2. məc. Ağırlaşdırmaq, ciddiləşdirmək, gərgin etmək, çətinlətmək. Vəziyyəti gərginləşdirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Linsay Seitz — Linsay Mari Seitz (born June 18, 1982) also known as the Female Smart Bomb is a public speaker, author and human rights campaigner. She enjoys running her own company, Politically Incorrect and Brutally Honest, which allows her to talk about her… …   Wikipedia

  • Бёф бургиньон — с гарниром из пасты. Бёф бургиньон ( …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.